?

Triflex DeckFloor

Dowiedz się więcej

Krycie powłokami Triflex DeckFloor powierzchni narażonych na silne obciążenia mechaniczne

Triflex DeckFloor to wodoszczelny, grubowarstwowy system posiadający zdolność statycznego zabezpieczania pęknięć. System wykazuje dużą odporność na obciążenia mechaniczne i został opracowany specjalnie na potrzeby intensywnie użytkowanych pośrednich poziomów parkingowych z wentylacją naturalną. System powłokowy na bazie żywicy polimetakrylanu metylu (PMMA) może być również używany do wykańczania górnych poziomów parkingowych. System Triflex DeckFloor został sprawdzony pod kątem klas OS 13 oraz OS 8.

     Najważniejsze zalety systemu

  • Trwałość: Triflex DeckFloor to system grubowarstwowy, posiadający zdolność statycznego zabezpieczania pęknięć. Warstwa ścieralna wytrzymuje nawet duże obciążenia mechaniczne i znacznie zmniejsza częstotliwość renowacji
  • Ułatwiona renowacja: System może być stosowany na niemal wszystkich rodzajach podłoża, a dzięki ciężarowi powierzchniowemu poniżej 10 kg/m² nadaje się również do nanoszenia na nawierzchnie asfaltowe, bez negatywnych konsekwencji dla statyki
  • Zintegrowane z systemem rozwiązania do detali: utwardzona żywica tworzy gładką, bezszwową i bezspoinową powierzchnię. Skomplikowane detale i dylatacje są uszczelniane zbrojoną włókniną
  • Krótkie przerwy w eksploatacji: Triflex DeckFloor charakteryzuje się krótszym czasem utwardzania niż systemy na bazie żywic EP lub PUR. Powłoki mogę być nanoszone na parkingach wielopoziomowych również etapami. Skraca to czas wyłączenia z eksploatacji i zmniejsza utrudnienia w ruchu
  • Certyfikowane bezpieczeństwo: struktura systemu spełnia wymagania klasy OS 13 oraz OS 8 wg normy DIN V 18026 i dyrektywy DAfStb „Ochrona i utrzymanie budowli betonowych” (wytyczne DAfStb Rili SIB 2001, uzupełnienie z 2005 r.). Klasa palności Bfl-s1 zg. z normą DIN EN 13501-1

Kolory

Dlaczego tylko naprawiać powierzchnię, skoro jednocześnie można ją odpowiednio wykończyć? Systemy płynnych tworzyw sztucznych firmy Triflex są produkowane w różnych wersjach kolorystycznych. Zróżnicowana kolorystyka poszczególnych poziomów ułatwia orientację w parkingu wielokondygnacyjnym i zwiększa poczucie bezpieczeństwa u parkujących. Wyznaczone barwnie wirtualne przejścia i wyraźnie oznaczone miejsca parkingowe pomagają unikać wypadków.

Triflex ProPark Variante 1 Farbtöne
Triflex Cryl Finish 209 Farbtöne

Informacje techniczne

Triflex DeckFloor

System powłokowy Triflex DeckFloor posiada grubość nie przekraczającą kilku milimetrów, długotrwale chroni i wykazuje właściwości antypoślizgowe nawet po wielu latach użytkowania. Materiał ulega utwardzeniu w krótkim czasie, przez co ogranicza do minimum przerwy w eksploatacji powierzchni.
Zobacz szczegóły techniczne