?

Triflex HeatTec

Dowiedz się więcej

System ogrzewania powierzchniowego Triflex HeatTec

Intensywnie użytkowane oraz narażone na działanie czynników atmosferycznych powierzchnie i place należą do stref objętych szczególnie wysokimi wymaganiami w zakresie nienagannego, bezpiecznego użytkowania – przez cały rok, zarówno w dzień, jak i w nocy. Zwłaszcza zimą obszary te są często narażone na oddziaływanie ekstremalnych warunków atmosferycznych: śnieg, marznący deszcz lub grad mogą w ciągu kilku sekund zamienić place, drogi i ulice w niebezpieczne ślizgawki. W takich sytuacjach należy działać natychmiast, ponieważ bezpieczeństwo pieszych i kierowców ma najwyższy priorytet. Firma Triflex opracowała odpowiednie rozwiązanie, które chroni rampy, ślimaki, wjazdy i wyjazdy, drogi, ulice, tarasy i podcienie przed czynnikami atmosferycznymi, sprawiając, że są one bezpieczne dla pieszych i pojazdów. Dzięki połączeniu płynnego tworzywa sztucznego Triflex i laminatu grzewczego Triflex HeatTec nawierzchnie są równomiernie podgrzewane i trwale chronione przed uszkodzeniem i wilgocią. W efekcie drogi i dojazdy są nieoblodzone i bezpieczne.

Napięcie robocze ogrzewania wynosi 230 V. Zalety powłoki chroniącej beton przed wpływem warunków atmosferycznych zostały połączone z zaletami ogrzewania, które eliminuje z nawierzchni śnieg i oblodzenie. System działa energooszczędnie, ponieważ sterowniki reagują wyłącznie na temperaturę referencyjną nawierzchni jezdni, a ogrzewanie włącza się dopiero wówczas, gdy dodatkowo pojawi się wilgoć.

     Najważniejsze zalety systemu

  • Cienkowarstwowa struktura systemu: cała struktura systemu, łącznie z systemem ochronnym nawierzchni, ma wysokość ok. 10 mm, dzięki czemu umożliwia bezproblemowe zastosowanie przy podanych wysokościach konstrukcyjnych
  • Oszczędność energii: warstwa grzewcza umiejscowiona blisko powierzchni optymalizuje charakterystykę i czas ogrzewania, znacznie obniżając zużycie energii i koszty w porównaniu z tradycyjnymi systemami
  • Design: możliwa barwna aranżacja nawierzchni jezdni. Zwiększa to bezpieczeństwo ruchu i ułatwia orientację użytkownikom parkingu wielokondygnacyjnego
  • Zintegrowane z systemem rozwiązania do detali: utwardzona żywica tworzy gładką, bezszwową i bezspoinową powierzchnię
  • Certyfikowane bezpieczeństwo: Triflex ProPark posiada ogólne świadectwo kontroli nadzoru budowlanego w klasie OS 10 wg Listy Norm Budowlanych A część 2, nr 2.24. Połączone działanie i funkcjonalność systemów Triflex ProPark oraz Triflex HeatTec potwierdza świadectwo badania
  • Niezwykła trwałość: system Triflex ProPark jest wysoce odporny na obciążenia mechaniczne i tym samym wydłuża interwały renowacji o wiele lat. Pozwala to znacznie zmniejszyć nakłady na konserwacje. Nawierzchnia jezdna Triflex Cryl M 264 spełnia najwyższe wymagania Federalnego Urzędu ds. Dróg (BASt) i charakteryzuje się klasą ruchu P 7 wg DIN EN 13197. Klasyfikacja opiera się na testach wytrzymałości polegających na 4 milionach przejazdów

Zalety i możliwości stosowania podgrzewanych powierzchni

Zalety podgrzewanych powierzchni Zastosowanie:
Zminimalizowanie ryzyka wypadków dla pojazdów i pieszych Rampy, ślimaki, strefy wjazdów i wyjazdów
Wyeliminowanie uszkodzeń nawierzchni przez grys lub piasek,
nie ma potrzeby odśnieżania i posypywania
Rampy załadunkowe
Eliminacja uszkodzeń związanych z przemarzaniem Przejścia dla pieszych
„Zakaz stosowania soli drogowej”
(jeżeli dotyczy)
Drogi ewakuacyjne
Dodatkowy komfort dla użytkowników i właścicieli Schody zewnętrzne, tarasy i chodniki
Bezpieczeństwo w okresie zimowym Lądowiska dla śmigłowców

Informacje techniczne

Triflex HeatTec

System Triflex HeatTec został zaprojektowany jako system ogrzewania powierzchni do stref wjazdów i wyjazdów obiektów parkingowych. Jest on odporny na obciążenia, a także spełnia rygorystyczne kryteria mechaniczne i chemiczne typowe dla tego rodzaju obszarów.
Zobacz szczegóły techniczne