?

Triflex ProDeck

Dowiedz się więcej

Zbrojona powłoka parkingów wielopoziomowych wykonywana za pomocą systemu Triflex ProDeck

System Triflex ProDeck został zaprojektowany do powierzchni poddawanych szczególnie dużym obciążeniom mechanicznym. Dzięki innowacyjnemu, specjalnemu zbrojeniu siły poprzeczne i siły ścinające, występujące zwłaszcza na wąskich zakrętach i najazdach ramp, są transferowane na powierzchnię. Dzięki zastosowaniu w całej strukturze systemu wyłącznie wysokiej jakości żywic PMMA uzyskuje się permanentne związanie chemiczne, które przylega również do podłoża na całej jego powierzchni. Pozwala to skutecznie zapobiegać pęknięciom czy wręcz odwarstwianiu dużych powierzchni podłoża. System praktycznie nie zużywa się nawet przy ciągłym ruchu pojazdów i jest odporny na duże obciążenia mechaniczne. Zapewnia to szczególnie odporna na zużycie posypka. Mimo dużej przyczepności i antypoślizgowości system Triflex ProDeck jest łatwy w konserwacji. Powierzchnia jest odporna na szereg środków czyszczących, a za pomocą sprawdzonych środków i technik czyszczenia można łatwo usuwać nawet ścier pochodzący z opon.

     Najważniejsze zalety systemu

  • Trwałość: Triflex ProDeck to zbrojony system grubowarstwowy, posiadający zdolność zabezpieczania pęknięć. Warstwa ścieralna wytrzymuje nawet duże obciążenia mechaniczne
  • Ułatwiona renowacja: dzięki ciężarowi powierzchniowemu poniżej 10 kg/m² system nadaje się do nanoszenia na podłoża betonowe i asfaltowe, bez negatywnych konsekwencji dla statyki
  • Krótkie przerwy w eksploatacji: Triflex ProDeck charakteryzuje się znacznie krótszym czasem utwardzania niż systemy na bazie żywic EP lub PUR. Powłoki mogę być nanoszone na parkingach wielopoziomowych również etapami. Po zaledwie 3 godzinach powierzchnie parkingów wielopoziomowych ponownie nadają się w pełni do użytku
  • Kolory: powłokę utrwalającą Triflex ProDeck można dostosować kolorystycznie
  • Certyfikowane bezpieczeństwo: struktura systemu spełnia wymagania klasy OS 11b wg normy DIN V 18026 oraz dyrektywy DAfStb „Ochrona i utrzymanie budowli betonowych” (wytyczne remontowe). Palność wg normy DIN EN 13501-1 klasa Cfl-s1
  • Zintegrowane z systemem rozwiązania do detali: utwardzona żywica tworzy gładką, bezszwową i bezspoinową powierzchnię. Skomplikowane detale i dylatacje są uszczelniane zbrojoną włókniną

Kolory

Dlaczego tylko naprawiać powierzchnię, skoro jednocześnie można ją odpowiednio wykończyć? Systemy płynnych tworzyw sztucznych firmy Triflex są produkowane w różnych wersjach kolorystycznych. Zróżnicowana kolorystyka poszczególnych poziomów ułatwia orientację w parkingu wielokondygnacyjnym i zwiększa poczucie bezpieczeństwa u parkujących. Wyznaczone barwnie wirtualne przejścia i wyraźnie oznaczone miejsca parkingowe pomagają unikać wypadków.

Triflex ProPark Variante 1 Farbtöne
Triflex Cryl Finish 209 Farbtöne

Informacje techniczne

Triflex ProDeck

Produkt opracowany specjalnie do powierzchni narażonych na intensywny ruch pojazdów i silne obciążenia mechaniczne. Ten grubowarstwowy system posiada długotrwałą odporność na silne obciążenia i wyraźnie zmniejsza częstotliwość renowacji.
Zobacz szczegóły techniczne